Hành động khiến Lào bị loại khỏi giải đua tăng quốc tế

19:00 - 14/08/2019

    Pha quay tháp pháo khiến Lào bị loại khỏi giải đua tăng quốc tế Video: TvZvezda