Môi giới bán thận với giá 450 triệu đồng

19:00 - 14/08/2019

Bị bắt chiều 10/8, Đồng khai thường lên mạng xã hội Facebook tìm người có nhu cầu bán thận rồi thỏa thuận mua với giá 240 triệu đồng, “bao” luôn chi phí ăn ở, xét nghiệm. Khi người bán...