Chủ khách sạn 4 sao điều hành đường dây mại dâm

7:00 - 15/08/2019

Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Hiếu cùng hai phụ nữ bị VKSND Nha Trang (Khánh Hòa) truy tố về tội Chứa mại dâm. Ông Sử là Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico),...