20:49 - 02/10/2020

Phát hiện đôi trai gái đang ngồi tâm sự tại khu vực đường vắng thuộc làng đại học quốc gia TP HCM, 6 thanh niên từ 16-23 tuổi đã đe dọa nạn nhân để cướp tiền vàng và điện thoại rồi khống...