4:03 - 02/10/2020

Ban thờ phải hội tụ đủ 5 yếu tố Việc đặt và bài trì bàn thờ đối với mỗi gia đình luôn được coi là việc hệ trọng nhất, tuy nhiên việc đặt ở đâu, bài trí các vật phẩm trên ban thờ như...